Usługi tłumaczeniowe

Użycie still, already, and yet w języku angielskim

Trzy angielskie przysłówki czasu, które często powodują zamieszanie, to still, yet oraz already.

Wszystkie one są używane w odniesieniu do czynności, która ma się wydarzyć, oczekuje się, że się wydarzy lub już się wydarza w nieoczekiwanym momencie.

W tym artykule przyjrzymy się bardziej szczegółowo użyciu still, already, and yet.

Przysłówek Jeszcze

Still jest używany do opisania niedokończonej czynności lub sytuacji, która trwa do chwili obecnej.

Jest on często używany w związku z sytuacjami, które trwają dłużej niż się spodziewamy.

Zwróć uwagę na pozycję still; występuje przed czasownikiem lub przymiotnikiem, a nie po nim.

 • Mój dziadek ma sześćdziesiąt dziewięć lat i nadal still codziennie pracuje w sklepie, którego jest właścicielem.
 • Czy ty nadal mieszkasz z rodzicami?
 • Jest godzina 18.00, a ja nie mogę wyjść z biura, ponieważ nadal mam pracę do wykonania.
 • Czy ty nadal zły na swoją mamę?
 • On jest nadal śpi, więc go nie budzimy.

Jeśli do opisu czynności użyto dwóch czasowników, słowo still jest umieszczane pomiędzy nimi.

 • Rozpoczął egzamin godzinę temu i jest still odpowiada na pytania.
 • Czy to nadal pada śnieg? (= śnieg nadal pada, nie przestał)
 • Kiedy położyłem się spać, John był nadal pracował.

Jeżeli jednak jeden z członów czynności słownej jest przeczący lub jeżeli jest to słowo not, still występuje przed czasownikiem przeczącym:

 • Adam przestał palić, ale jego brat nadal nie rzucił.
 • Zaniosłem zegar do zakładu naprawczego, ale on nadal nie działa.
Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

Użycie słowa Yet

Przysłówek yet jest używany w celu wyjaśnienia oczekiwanej czynności. Może być stosowany do czynności przeszłych, ale musi być używany w połączeniu z czasownikiem w czasie przeszłym.

Ważne jest, aby pamiętać, że słowo yet często występuje na końcu zdania.

 • Are we there yet? (typowe pytanie, które dzieci zadają swoim rodzicom, gdy wybierają się w długą podróż)
 • Czy raport jest już gotowy jeszcze?
 • Czy tata nie powiedział ci jeszcze? Przenosimy się na Alaskę!

Słowo yet może być również użyte w celu powiedzenia, że oczekiwana czynność lub wydarzenie nie miało miejsca:

 • Mary nie może wrócić do domu jeszcze. Nie skończyła jeszcze pracy.
 • Jeszcze mi nie zapłacili jeszcze. (a spodziewałem się, że dostanę zapłatę do tej pory)
 • Jego rodzice nie wyrzucili go jeszcze z domu jeszcze.

Yet jest czasami używane w zdaniach twierdzących i ma takie samo znaczenie jak still. Zwróć uwagę, że dotyczy to języka bardziej formalnego, a nie ogólnego.

 • We have jeszcze to hear the big news from Aunt Martha.

= Wciąż czekamy na dobre wieści od cioci Marty.

[subscription_form]

Także, yet oraz still są często używane razem, aby wyjaśnić, dlaczego dana czynność trwa do teraz.

 • I am nadal studiuję na uniwersytecie, ponieważ jeszcze nie ukończyłem jeszcze.
 • My nadal Nie wiemy, kto będzie naszym nowym szefem. Właściciele nie powiedzieli nam jeszcze.
 • Nie podjąłem jeszcze decyzji jeszcze czy zrezygnuję z pracy, żeby podróżować. Jestem nadal zastanawiam się nad tym.

Korzystanie z Już w języku angielskim

Already jest używane do mówienia o czynności, która wydarzyła się wcześniej niż oczekiwano.

Przysłówek ten jest używany w zdaniach twierdzących i jest często używany, gdy mówimy o przeszłości lub teraźniejszości. Może być również użyty do mówienia o przyszłości, jeżeli użyty jest czas future perfect.

 • "Poproś Katie, aby wysłała artykuł do swojego wydawcy". "She has already wysłała go."
 • "I już wiem, co kupię ci na urodziny".
 • "Oni już już widzieli Spidermana i naprawdę nie chcą oglądać go ponownie".
 • "I will have już posprzątam swój pokój, zanim wrócisz do domu".

Zwróć uwagę na pozycję already w poniższych zdaniach:

 • Czy Mary już tutaj? Musiała jechać bardzo szybko, żeby dotrzeć tu przede mną.
 • Jak on już zna odpowiedzi do jutrzejszego testu?
 • Czy oni już otrzymali już swoje wizy?

W zdaniach czasu teraźniejszego, already jest umieszczany pomiędzy podmiotem wykonującym czynność a czasownikiem.

W przypadku pytań w czasie teraźniejszym lub present perfect forma czasownika, already występuje zaraz po podmiocie.

Niemniej jednak, w zdaniach twierdzących w czasie present perfect, kolejność słów jest następująca: podmiot + have + already + past participle.

Przeanalizowaliśmy przysłówki czasu w języku angielskim. Jeśli jest coś, czego nadal nie rozumiesz, napisz i zapytaj. Chętnie pomogę.

Powodzenia w nauce języka angielskiego!

Do zobaczenia wkrótce!