Usługi tłumaczeniowe

Finanse - słownictwo: Lista przydatnych słów i wyrażeń dotyczących finansów

Pracujesz w finansach i chcesz poprawić swój angielski? Marzysz o wyższym wynagrodzeniu? A może po prostu interesujesz się finansami osobistymi i chcesz poszerzyć swój zasób słownictwa z dziedziny finansów?

Możemy Ci w tym pomóc! Lepsza znajomość języka angielskiego da Ci wiele możliwości w pracy (i może pomóc Ci zrozumieć i podreperować Twoje finanse).

Dzisiaj pomożemy Ci poszerzyć Twoje angielskie słownictwo o ciekawe słowa i wyrażenia, które są używane w finansach.

Nie traćmy czasu. Zaczynamy!

Finanse - słownictwo: Podstawowe angielskie słowa związane z finansami

 • Dostęp [ækses]
 • Reklama [ædvərtaɪzɪŋ]
 • Zobowiązania [əˈkaʊnts peɪəbl]
 • Należności [əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl]
 • Accrue [əˈkruː] (tj. odsetki składane)
 • Bankomat (bankomat automatyczny)
 • Bilans [bæləns ʃiːt]
 • Budżet [bʌdʒɪt]
 • Biznesplan [bɪznəs plæn]
 • Gotówka [kæʃ]
 • Prowizja [kəˈmɪʃn]
 • Commensurate [kəˈmenʃərət]
 • Rynek walutowy [kɜːrənsi mɑːrkɪt]
 • Rachunek czekowy [tʃekɪŋ əˈkaʊnt]
 • Koszty zamknięcia [kloʊzɪŋ kɑːsts]
 • Ergonomia [ɜːrɡəˈnɑːmɪk]
 • Wczesna wypłata [ɜːrli peɪˌɔf]
 • Expenditure [ɪkˈspendɪtʃər]
 • Opłata [fiː]
 • Doradca finansowy [faɪˈnænʃl ædˈvaɪzər]
 • Aktywa trwałe [fɪkst æˌsets]
 • Przepływy [floʊ]
 • Polisa ubezpieczeniowa [ɪnˈʃʊrəns pɑːləsi]
 • Dochód [ɪnkʌm]
 • Dochód [ɪnˈkwaɪr]
 • Wartości niematerialne i prawne [ɪnˈtændʒəbl æˌsets]
 • Stopa procentowa [ɪntrəst reɪt]
 • Inventory [ɪnvəntɔːri]
 • Invest [ɪnˈvest]
 • Prawny środek płatniczy [liːɡl tendər]
 • Liabilities [laɪəˈbɪlətiz]
 • LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) [ˈlɪmɪtɪd laɪəˈbɪləti kʌmpəni]
 • Hipoteka [mɔːrɡɪdʒ]
 • Spółka [pɑːrtnərʃɪp]
 • Pożyczka osobista [pɜːrsənl loʊn]
 • Zysk [ˈprɑːfɪt]
 • Stawka [reɪt]
 • Nieruchomości [riːəl ɪˈsteɪt]
 • Bank detaliczny [riːteɪl bæŋk]
 • Akcjonariusz [ʃerhoʊldər]
 • Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej [soʊl prəˈpraɪətər]
 • Koszty całkowite [toʊtl kɑːsts]
 • Transfer [trænsˈfɜːr]
 • Koszty zmienne [veriəbl kɑːsts]
 • Wycofanie [wɪðˈdrɔːəl]

Zwroty dotyczące dochodu

 • Zarobić pieniądze/Zarobić fortunę
 • Zarobić pieniądze/Zrobić fortunę
 • Gromadzić fundusze/oszczędności
 • Otrzymać/otrzymać spadek

[subscription_form]

 • Zostawić spadek
 • Żyć z niskiej pensji
 • Utrzymywać się z dochodów stałych/żyć z emerytury
 • Dostać/otrzymać/wypłacić/odebrać emeryturę

Zwroty dotyczące wydawania pieniędzy

 • Wydać pieniądze/oszczędności/ fortunę na...
 • Zainwestować/ umieścić swoje oszczędności w ... (np. na giełdzie)
 • Płacić (w) gotówką
 • Używać/płacić kartą kredytową/kartą debetową
 • Płacić czekiem
 • Wypisać czek/Wpisać czek
 • Przyjęcie czeku (czek)
 • Zmienić/wymienić pieniądze/walutę
 • Dokonać inwestycji krótkoterminowej/długoterminowej (np. IRA)
 • Przekazać/wpłacić/pozostawić depozyt
 • Wypłacić pieniądze z konta bankowego/oszczędnościowego

Zwroty i słownictwo związane z trudnościami finansowymi

 • Popaść w długi/ trudności finansowe
 • Zabrakło pieniędzy/jesteśmy winni pieniądze
 • Stać/otrzymać/być obarczonym rachunkiem na $(określoną sumę pieniędzy)...
 • Narobić/kumulować długi
 • Uporać się z długami/ zredukować je/ uregulować
 • Spłacić opłaty za przekroczenie konta
Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały".

Inne zasoby słownictwa z zakresu finansów

Jeśli pracujesz w branży finansowej i chcesz poprawić swój angielski, polecamy Ci poniższe materiały, które możesz znaleźć w Internecie:

 • Ścieżki kariery: Finanse - Virginia Evans. Express Publishing, 2012.
 • Język angielski zawodowy w użyciu: Finanse - Ian MacKenzie. Cambridge University Press, 2006.
 • Język angielski dla sektora finansowego - Ian MacKenzie. Cambridge University Press, 2008.

To na razie wszystko. Do zobaczenia wkrótce! Do widzenia!