Usługi tłumaczeniowe

Ponad 70% Amerykanów żałuje, że pozwoliło sobie na utratę znajomości języków obcych

Ludzkość znajduje się w erze niemal globalnej łączności. Ludzie z różnych kultur komunikują się ze sobą każdego dnia. Chociaż język angielski jest znany na całym świecie, jest wiele powodów, by uczyć się dodatkowych języków. Nauka nowego języka daje nam głębsze zrozumienie i docenienie innych kultur. Nauka języków wzmacnia także umysł. Zdrowie mózgu poprawia się dzięki lepszemu krytycznemu myśleniu i umiejętnościom zapamiętywania.

A jednak ponad 30% Amerykanów, którzy uczyli się języka obcego, uczyło się go tylko dlatego, że był wymagany w szkole. A mniej niż 1 na 10 uczy się języka do poziomu biegłości. Przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 1000 osób, aby lepiej zrozumieć ich doświadczenia i opinie na temat nauki języków obcych. Badanie to ma na celu zbadanie, jak ważna jest nauka języków obcych i dlaczego Ameryka pozostaje w tej dziedzinie tak daleko w tyle za resztą świata.

Najważniejsze ustalenia

  • 9 na 10 osób uważa, że nauka drugiego języka jest ważna.
  • Spośród tych, którzy nie nauczyli się drugiego języka, 70% żałuje, że tego nie zrobiło.
  • 21% straciło szansę na karierę, ponieważ nie znało drugiego języka.
  • 58% było zakłopotanych, ponieważ nie potrafiło porozumieć się z kimś, kto mówił w innym języku.

Jak Amerykanie uczą się drugiego języka

Amerykanie najczęściej uczą się języków obcych w szkole, około 17 roku życia. Spośród osób, które odpowiedziały na ankietę, 56% nauczyło się języka w środowisku edukacyjnym. Dla porównania, 19% nauczyło się go od kogoś z rodziny, a tylko 10% - z programu opartego na aplikacji.

Dane te zaczynają ilustrować pewien przejmujący fakt. Nauka języków obcych w Stanach Zjednoczonych jest regulowana przez wymagania edukacyjne. W rzeczywistości, 31% respondentów badania stwierdziło, że uczyło się języka obcego tylko dlatego, że wymagała tego szkoła.

Spośród wszystkich języków, których uczyli się nasi respondenci, hiszpański, francuskioraz niemiecki były najpopularniejsze. Połowa uczących się języków obcych uczyła się w szkole pod kierunkiem nauczyciela, a średni okres nauki wynosił 2,5 roku.

Niektórzy zdecydowali się na naukę poza obowiązkiem szkolnym. Około 23% naszych respondentów stwierdziło, że uczy się języka, aby lepiej zrozumieć inne kultury i ich języki. Edukacja nie zawsze ograniczała się do szkoły. Najstarszy respondent miał 69 lat, gdy zaczął uczyć się drugiego języka. Ponadto 13% osób uczyło się języków obcych od znajomych.

Pomimo szczerej chęci nauki drugiego języka wykazywanej przez niektórych Amerykanów, ogólne dane wskazują na ponury trend wśród Amerykanów, jeśli chodzi o naukę innych języków. Wielu respondentów uczyło się drugiego języka tylko dlatego, że było to od nich wymagane, i to przez stosunkowo krótki okres czasu. Może to wynikać z faktu, że w Stanach Zjednoczonych kładzie się mniejszy nacisk na naukę języków niż w innych częściach świata.

Drugi język nie jest zachowywany

Brak znaczenia, jakie przykłada się do nauki języków obcych w Ameryce, jest oczywisty. Więcej niż 1 na 4 osoby, które nauczyły się drugiego języka, nie uczyły się go w ciągu ostatnich 10 lat. Nawet w szczytowym okresie nauki, mniej niż połowa (48%) oceniała swoje umiejętności jako średniozaawansowane. Obecnie 10% uczących się języków obcych nie rozumie już języka, którego się uczyli. Prawie 40% nie potrafiłoby przeżyć jednego dnia w kraju, którego języka się uczyli, posługując się wyłącznie tym językiem.

Powyższe odpowiedzi nadal ilustrują brak nacisku na naukę języków obcych w USA.

Większość z nich zaprzestała nauki po spełnieniu wymogów edukacyjnych, takich jak zaliczenia na studia. Co więcej, ponad 25% zapomniało swoich umiejętności w ciągu jednego roku. Niektórzy uważali, że nigdy nie będą musieli używać tej umiejętności w prawdziwym świecie. Inni po prostu nie mieli okazji, by dalej ćwiczyć język. Niezależnie od przyczyn, 71% żałuje, że straciło znajomość języka obcego.

Prowadzi to do następującego pytania: Dlaczego Amerykanie nie zachowują umiejętności posługiwania się językami obcymi?

Dlaczego Ameryka pozostaje w tyle w nauce języków obcych

Kiedy przyjrzymy się dostawcom usług językowych, niektóre odpowiedzi zaczynają się nasuwać. Według American Council of Alumni and Trustees, tylko 12% z 1100 amerykańskich instytucji szkolnictwa wyższego wymaga znajomości języka obcego na poziomie średniozaawansowanym do ukończenia studiów. Oznacza to zaledwie trzy semestry nauki w szkole wyższej. Stowarzyszenie Języka Nowoczesnego (Modern Language Association) ustaliło jeszcze jedną niepokojącą statystykę: że uczelnie utraciły 651 programów nauki języków obcych w latach 2013-2016.

Dlaczego tak się dzieje?

W przeciwieństwie do innych krajów, w USA nie ma federalnie narzuconych wymagań dotyczących języków obcych dla uczniów. Ustanowienie takich wymagań leży w gestii samych stanów, ale tylko trzyi Waszyngton mają obowiązek nauki języka obcego w szkole średniej. Nowy Jork i New Jersey wymagają tylko jednego roku nauki języka obcego do ukończenia szkoły; Michigan i Waszyngton wymagają dwóch lat.

Z pozostałych 47 stanów żaden nie ma obowiązkowych wymagań dotyczących języka obcego. Przed rozpoczęciem nauki w college'u, tylko 20% uczniów szkół publicznych uczy się języków obcych. Na studiach liczba ta spada do oszałamiających 10%.

Statystyki te jasno pokazują, że Ameryka pozostaje w tyle z powodu braku państwowych wymogów dotyczących nauki języków obcych. Bez tych wymagań Amerykanie nie są skłonni do nauki języków obcych.

W rezultacie Ameryka pozostaje w tyle za innymi krajami pod względem znajomości języków obcych i inteligencji. Zaledwie 1 na 5 Amerykanów potrafi płynnie posługiwać się innym językiem, czyli znacznie mniej niż na przykład mieszkańcy Europy, z których ponad połowa jest dwujęzyczna.

Dlaczego Amerykanie żałują, że nie uczą się drugiego języka

Badanie pozwoliło dogłębnie przeanalizować ten brak priorytetowego traktowania edukacji w zakresie języków obcych. Ponad 70% respondentów wyraziło żal, że nie uczy się drugiego języka. Dane te wskazują na wyraźny brak znaczenia, jakie przypisuje się językom obcym w całym kraju.

50% respondentów stwierdziło, że przewaga osób posługujących się językiem angielskim na świecie zmniejsza potrzebę uczenia się drugiego języka. Niektórzy posunęli się nawet do stwierdzenia, że większość języków obcych jest bezużyteczna. Inni stwierdzili, że brak czasu i możliwości zmniejszył ich zainteresowanie nauką. Większość monolingwistów żałuje, że nie uczy się drugiego języka, jednak wielu z nich nadal nie dostrzega jego znaczenia.

Taki sposób myślenia ma swoje konsekwencje.

Monolingwiści tracą szanse

Osoby, które nigdy nie uczyły się języka obcego, płacą straconymi szansami. Jedna czwarta respondentów nie nawiązała przyjaźni. A prawie 1 na 10 osób pozwoliła, by romantyczna okazja wymknęła im się z rąk.

Na tym nie koniec straconych szans. Ponad 20% zlekceważyło perspektywy zawodowe, a 15% straciło szansę na podróż. Inni wskazali, że posługiwanie się tylko jednym językiem ograniczyło ich głębię życia. Niezdolność do porozumiewania się z członkami rodziny była powszechnym powodem do żalu wśród osób jednojęzycznych. Innym powodem były trudności w czytaniu literatury obcojęzycznej.

Większość respondentów nie zapomina o tych kwestiach. Siedmiu na dziesięciu chciałoby już teraz rozpocząć naukę języka obcego. Powody są zbieżne z możliwościami, które utracili. Najczęściej wymienianymi powodami były kariera, kultura i podróże.

Respondenci byli najbardziej zainteresowani nauką hiszpańskiego, francuskiego i japońskiego. Co ciekawe, dwa pierwsze należą do najpopularniejszych przedmiotów oferowanych już w szkołach, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie bardziej kompleksowych wymagań w zakresie nauki języków obcych.

Znaczenie nauki drugiego języka

Badanie potwierdza to znaczenie. Ponad 90% ankietowanych podkreśliło znaczenie znajomości drugiego języka. Ich powody są zgodne z możliwościami, jakie daje dwujęzyczność. Nie da się przecenić możliwości nawiązywania lepszych kontaktów międzyludzkich. 58% respondentów doświadczyło zakłopotania z powodu niemożności nawiązania kontaktu z osobą mówiącą w innym języku.

Nauka drugiego języka pozwala także zobaczyć więcej świata: 35% nie zobaczyło ich marzenia o podróżach ponieważ nie potrafiło porozumieć się w innych krajach. Z drugiej strony, dwujęzyczni respondenci wskazali na większe możliwości podróżowania i zatrudnienia, zwłaszcza pracy za granicą.

Wartość nauki drugiego języka jest oczywista: osoby dwujęzyczne mają bogatsze życie. Ale nie trzeba być poliglotą aby czerpać korzyści z lepszych umiejętności językowych. Nauka drugiego języka przynosi korzyści w wielu dziedzinach życia człowieka.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

  • Znajdź mojego korepetytora online teraz
  • 1456 opinii, "Doskonały"

Nie ma powodu, aby nie rozpocząć nauki kolejnego języka. Dwujęzyczni respondenci tego badania wskazali kilka skutecznych metod nauki. Rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka były praktycznym sposobem uczenia się innego języka. Podróżowanie po świecie również pomogło w nauce języka poprzez zanurzenie się w kulturze.

Jednak nauka języka obcego nie wymaga opuszczania domu. Interaktywne aplikacje językowe oraz lekcje z nauczycielami i korepetytorami na platformach takich jak Preply mogą pomóc każdemu w zdobyciu umiejętności językowych. Niezależnie od sposobu nauki, klucz do nauki języka obcego jest prosty: należy znaleźć przyjemną metodę. Mając tak wiele korzyści i tak wiele do zyskania, jest oczywiste, że teraz jest idealny czas dla Amerykanów, aby zacząć uczyć się innego języka.

Metodologia:

11 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Amazon Mechanical Turk przeprowadziliśmy ankietę wśród 1078 osób na temat ich doświadczeń związanych z nauką języka obcego. Spośród respondentów 58% stanowili mężczyźni, 41% kobiety, a 1% osoby binarne. Średnia wieku wynosiła 37 lat. Jeśli chodzi o wykształcenie, 10% respondentów ukończyło szkołę średnią lub niżej; 20% ukończyło jakąś szkołę wyższą; 51% ukończyło szkołę wyższą; 20% ukończyło jakąś szkołę wyższą lub uzyskało tytuł magistra.