Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia medyczne – technologie

Aby przygotować dobre tłumaczenie konieczny będzie wykwalifikowany tłumacz. Nie da się tego zrobić z pomocą komputera. Kiedy najnowsza technologia zostanie połączona z ludzkim umysłem wtedy można będzie kluczowe elementy rozwiązać w taki sposób, że tłumaczenie będzie rzeczywiście na wysokim poziomie.

Tłumacze obecnie chętnie wykorzystują najnowsze technologie, by rzeczywiście gwarantować klientom usługi na wysokim poziomie. Jest to również szansa na to, że kontakt z klientami będzie wygodniejszy. Dostęp do tłumaczeń jest praktycznie natychmiastowy, gdy chodzi o sprawnie wykonane tłumaczenia nie będzie z tym większego problemu, aby je uzyskać.

Jeśli chodzi o tłumaczenia medyczne nadal istnieją pewne problemy z wykonywaniem takich tłumaczeń. Jak pokazują nam badania szczególnie problem istnieje w onkologii, gdzie lekarze mają kłopot z uzyskaniem dostępu do profesjonalnie realizowanych tłumaczeń. Z badań można się dowiedzieć, że wielu lekarzy zaczyna także korzystać z usługi, którą określa się jako tłumaczenia telefoniczne. Rozwój telekomunikacji sprawił, że usługi tłumaczeniowe również się zmieniły i nie ma większego problemu z tym, by realizować je także przez telefon.

Niestety wielu medyków nadal uważa, że jeśli chodzi o tłumaczenia są zmuszeni do korzystania z usług osób, które nie do końca są przygotowane do tego, by tłumaczenia medyczne wykonywać. Niestety takie tłumaczenia, które nie są poprawnie wykonane mogą się okazać niebezpieczne, ponieważ utrudniać mogą wprowadzanie innowacji w zakresie procedur medycznych albo sprawią, że zostaną one wprowadzone nieprawidłowo.

Innowacyjne formy tłumaczeń

Tłumaczenia wideokonferencyjne

Oczywiście tłumaczenia telefoniczne są już szeroko dostępne i w jakieś mierze swoją rolę spełniają to obok nich również bardzo dobrze rozwija się usługa taka jak Video Relay Service a więc tłumaczenia, które łączą telefon, komputer i wideofon w jednym. Dzięki temu również komunikacja staje się możliwa z osobami głuchymi albo niedosłyszącymi.

System ten jest wykorzystywany także przy tłumaczeniach i udział w ich realizowaniu ma również tłumacz języka migowego, który będzie zajmował się tłumaczeniem wiadomości przekazywanych przez osoby niedosłyszące bądź głuche. Na monitorze opisywane jest to co zostało przekazane do wiadomości. Dzięki temu odbiorca może zapoznać się z tą wiadomością, odpowiedzieć a następnie tłumacz migowy będzie zajmował się ponownym tłumaczeniem treści dla osoby, która niedosłyszy. Dzięki temu systemowi tłumaczenia mogą być wykonywane bardzo sprawnie.